Zobrazení dnes: 33033
Zobrazení včera: 31926
Zobrazení 2024: 3463083
Zobrazení 2023: 5266082
Zobrazení 2022: 5508850
Zobrazení 2021: 5624594
Zobrazení 2020: 5905851
Zobrazení celkem: 78335907

Vše pro školy

Partnerské projekty

Přihlášení

Jméno :

Heslo :Pro školy - oslovte školy, nabídněte svoje produkty a služby            ZPĚT

     
Firma : INFRA, s.r.o. - vydavatelství a nakladatelství, vzdělávací agentura
Ulice : Tyršova 241
Město : Stařeč
Telefon : 568 850 772

Práce s hlasem

Pro všechny kdo má nejen na konci školního roku problémy s hlasem!

„Práce s hlasem – technika práce s hlasem, hlasová hygiena, práce s hlasem v krizových situacích, technika mluveného projevu“.

 

Seminář vede zkušená lektora a odbornice na problematiku  MgA. Jitka Sedláčková.  

MgA. Jitka Sedláčková je vedle své lektorské a pedagogické činnosti také filmovou, televizní a divadelní herečkou (divadlo Pod Palmovkou, Praha).

Všichni účastníci dostávají jeden zajímavý dárek z nabídky metodických materiálů INFRA, s.r.o. - podle vlastního výběru.

Více informací a objednat můžete zde.

 

Datum vložení : 15.06 14:48 - 2011

 

Čárky - háčky- hlásky

Článek v elektronické verzi ve formátu pdf obsahující metody pro rozvoj sluchového vnímání s cílem zmenšit nebo odstranit deficit v oblasti vývojových poruch učení. Součástí jsou pracovní listy pro žáky. Metdy jsou vhodné při výuce gramatiky na I. stupni ZŠ.

Cena: 160,- Kč

Po objednání vám bude článek zaslán emailem spolu s fakturou.

Objednat můžete zde

Datum vložení : 26.05 14:23 - 2011

 

Metody pro rozvoj čtenářské gramotnosti na I.stupni.

Důvod pro zvládnutí čtenářských dovedností je evidentní: bez kvalitní čtenářské gramotnosti nemůže dítě dobře pokračovat v dalším vzdělávání.
Špatní čtenáři jsou diskriminováni v přístupu ke vzdělání - vzhledem k nízké úrovni čtení se nemohou vzdělávat právě prostřednictvím čtení.

Připravili jsme pro Vás novou publikaci:  

Metody pro rozvoj čtenářské gramotnosti na I.stupni.

Cena: 295,- Kč (včetně DPH) 

Objednat zde

Cena balného a poštovného 50,- Kč/publikace. V případě většího počtu publikací cena balného a poštovného od 60,- Kč.

Datum vložení : 20.05 10:58 - 2011

 

METODY PRO ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI na I. STUPNI ZŠ

METODY PRO ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI na I. STUPNI ZŠ

Autory příspěvků jsou zkušení pedagogové, kteří metody v praxi ověřili a úspěšně řadu let používali.

Cena 295,- (včetně DPH)

Cena balného a poštovného 50,- Kč/publikace. V případě většího počtu publikací cena balného a poštovného od 60,- Kč.

Více informací a objednávky zde.

Upozornění: texty této monotematické publikace byly vydány v rámci aktualizací KAFOMETu pro I. stupeň základních škol.
Tato publikace je součástí řady monotematických metodických materiálů, které se vedle matematické gramotnosti zabývají také čtenářskou gramotností, logopedií, zdravým životním stylem, globálními problémy, hudbou.

Více informací o těchto publikacích zde.

Informace o nabídce školení pro pedagogy a dalších produktech najdete na www.infracz.cz

Datum vložení : 19.05 16:17 - 2011

 

Specifické poruchy učení - pracovní listy pro žáky ZŠ

Jedním ze základních kamenů při zvládnutí gramatiky na I. stupni jsou cvičení na rozvoj fonematického vnímání, správnou artikulaci, vnímání znělosti hlásek, sluchovou diferenciaci, délku samohlásek a slabik, záměnu hlásek.
 

Proto jsme pro Vás připravili monotematickou publikaci od Hany Treuové:

 

Čárky – háčky – hlásky

Cena metodického materiálu: 160,- Kč (cena včetně DPH). 

Objednat můžete zde.

Jde o soubor pracovních listů a cvičení (vyšly aktualizacích KAFOMETu pro ZŠ) pro rozvoj sluchového vnímání s cílem zmenšit nebo odstranit deficit v oblasti vývojových poruch učení.  

Cvičení jsou rozdělena do částí tak, aby mohla být vybrána jednotlivě pro odstraňování dílčích problémů. Jsou tak respektovány individuální obtíže dítěte a nenásilnou formou  je procvičováno gramatické učivo 1.-4. a 2.-4. ročníku ZŠ.  

Novinkou je, že materiál je v elektronické podobě ve formě pdf. 

Podle potřeby si požadované pracovní listy a cvičení můžete v libovolném množství vytisknout a jít přímo do výuky.

Po objednání Vám bude materiál zaslán emailem spolu s fakturou.

Datum vložení : 17.05 14:09 - 2011

 

Noty a CD v jednom kompletu

Noty a CD v jednom kompletu jako metodický materiál a doplněk pro výuku hry

na hudební nástroj není na trhu v takovém množství, jak by si některé ZUŠ a zájemci o hru na hudební nástroj přáli. 

Proto jsme do naší nabídky zařadili:

 1)

Sněhurka a 7 trpaslíků - notový materiál a CD pro kvarteto zobcových fléten s doprovodem klavíru a jednoduchých bicích nástrojů - určené pro obohacení studia hry na zobcovou flétnu. 

Komplet notového materiálu a CD - nejznámější písničky ze slavného kresleného filmu z pera F. Churchila. Metodický materiál určený pro všechny zájemce o hru na zobcovou flétnu.

 

Komplet je vhodný i pro výuku jednotlivců - díky přiloženému CD, na kterém jsou ve skladbách vynechány jednotlivé hlasy, může cvičit dítě samotné, případně děti jako skupina s doprovodem ostatních nástrojů. 

Cena: 280 Kč 

Více informací a objednávky zde.

 

2)

Sněhurka a 7 trpaslíků - notový materiál a CD pro kvarteto příčných fléten s doprovodem klavíru a jednoduchých bicích nástrojů - určené pro obohacení studia hry na příčnou flétnu. 

Komplet notového materiálu a CD - nejznámější písničky ze slavného kresleného filmu z pera F. Churchila. Metodický materiál určený pro všechny zájemce o hru na příčnou flétnu.

 

Komplet je vhodný i pro výuku jednotlivců - díky přiloženému CD, na kterém jsou ve skladbách vynechány jednotlivé hlasy, může cvičit dítě

samotné, případně děti jako skupina s doprovodem ostatních nástrojů.

 

Cena: 280 Kč 

Více informací a objednávky zde.

Datum vložení : 26.04 11:11 - 2011

 

Čtenářská gramotnost a jiné metodiky

Rozvoj čtenářské gramotnosti na I. stupni 

Krátké texty pro čtenáře  – monotematická publikace pro rozvoj čtenářské gramotnosti za 190,- Kč 

Jak všichni víme, čtenářská gramotnost dětí není na dobré úrovni. Pedagogové si to uvědomují, proto se o publikace tohoto typu tak zajímají.
O
bjednat.

A další metodické materiály pro usnadnění výuky najdete na www.infracz.cz

 

 

Datum vložení : 19.04 18:43 - 2011

 

Pohádky a čtenářská gramotnost

Čtenářská gramotnost úzce souvisí s pohádkami a příběhy pro děti. Četba, ať už v podání učitelky nebo rodičů, je prvním krokem ke čtenářské gramotnosti těch nejmenších, následně těch větších a největších.

Jak jistě víte, poslední výsledky mezinárodního šetření čtenářské gramotnosti PISA nedopadly pro děti a mládež v České republice dobře.Významné procento dětí knihy nečte.

Co dělat pro dosažení původní vysoké úrovně čtenářské gramotnosti našich dětí? Vyprávějme jim, povídejme si s nimi o pohádkách, pověstech, ale především jim čtěme z tradičně kvalitních českých knih.

Do naší nabídky metodických materiálů jsme proto zařadili řadu půvabných tradičních i moderních českých knih pro děti, knih pověstí a pohádek.

 

Více informací o knihách najdete zde.

Datum vložení : 31.03 11:24 - 2011

 

Hudby není nikdy dost – CD, noty, písničky pro děti, a nejen pro ně

Pěstovat v dětech muzikálnost patří k nejzáslužnějším činnostem pedagogů.

 

Hudba kvalitní v dětech rozvíjí cit pro vše skutečně krásné, hudba nekvalitní dělá pravý opak.

Proto jsme se při výběru dalších publikací a hudebních materiálů zaměřili jak na kvalitní tradiční a lety ověřené české písničky, tak i na kvalitní českou tvorbu z posledních let.

 

Protože hudba dokáže také léčit, zařadili jsme do naší nabídky i dva komplety s písničkami ze slavné Sněhurky a sedmi trpaslíků – CD a noty.

Jde o materiál, který slouží k doplnění výuky na příčnou a zobcovou flétnu.

 

Jak víte, hra na zobcovou i příčnou flétnu je doporučován jako doplňková léčba pro děti, které trpí astmatem.

 

Vyberte si z naší nabídky:

 

Zpívání zkraje života

Cena 190,- Kč (i s DPH) + balné a poštovné. Objednávky zde.

 

Slavíček zpívá

Cena 190,- Kč (i s DPH) + balné a poštovné. Objednávky zde.

 

Jehlou, šídlem, potěhem

Cena 190,- (i s DPH) + balné a poštovné. Objednávky zde.

 

Mlynářská sláva a kovářský fortel

Cena 190,- (i s DPH) + balné a poštovné. Objednávky zde.

 

Jezdil formánek po větě – formané a vápeníci

Cena 190,- (i s DPH) + balné a poštovné. Objednávky zde.

 

Sněhurka a sedm trpaslíků – notový materiál a CD pro zobcovou flétnu.

Cena kompletu 280,- Kč (i s DPH) + balné a poštovné. Objednávky zde.

 

Sněhurka a sedm trpaslíků – notový materiál a CD pro příčnou flétnu.

Cena kompletu 280,- Kč (i s DPH) + balné a poštovné. Objednávky zde.

 

Písníček I. – dětské písničky z autorské dílny učitelky MŠ Marie Kružíkové – dotisk.

Cena je 90,- Kč (i s DPH) + balné a poštovné. Objednávky zde.

Objednávat můžete i Písníček II. od Marie Kružíkové.

 

Národní písněCena je 185,- Kč (i s DPH) + balné a poštovné. Objednávky zde.

 

Hudební stránky – vytváření kladného vztahu k hudbě a zpěvu prostřednictvím lidových písniček Pavla Jurkoviče a dalších autorů, s texty J. Žáčka, F. Halase, V. Čtvrtka, J. Seiferta a dalších.

Cena je 190,- Kč (i s DPH) + balné a poštovné. Objednávky zde.

 

Široká nabídka dalších knih pro školy na www.infracz.cz.

Datum vložení : 24.03 09:40 - 2011

 

Víte, že KAFOMET můžete uhradit z projektu EU peníze školám?

Jednou z cest (pro mnohé školy jedinou), jak v dnešní
napjaté ekonomické situaci financovat metodické materiály pro pedagogy, je jejich platba prostřednictvím tzv. „Šablon“ pro školy.

Řada škol v České republice si již od nás díky těmto „evropským penězům“ KAFOMET nebo jeho aktualizace mohla pořídit.
Podporujeme všechny aktivní školy.
Když si škola do konce června 2011 u nás zakoupí KAFOMET pro I. stupeň, KAFOMET pro II.stupeň, dostane od nás automaticky poukázku v hodnotě 150,- Kč na další nákup jakýchkoliv našich výrobků.

Když si škola zakoupí aktualizaci KAFOMETu pro I.stupeň nebo aktualizaci KAFOMETu pro II.stupeň, dostane od nás poukázku v hodnotě 250,- Kč na další nákup jakýchkoliv našich výrobků.Více informací o nabídce a ostatních produktech najdete na www.infracz.cz

Datum vložení : 08.03 11:47 - 2011

 


Novinky, aktuality

Tvorba www prezentace pro Vaši školu


Datum : 21.02 10:19 - 2024

Nabídka pro školy

Dozvíte se více o ..

Nahlédněte do našich odkazů a dozvíte se více o portálech: Mateřské školy, Základní školy , Střední školy , Volná místa ve školství , + kompletní nabídka pro školy - vše pro školy. .

 

Napište nám rádi Vám pomůžeme s nastavením Vašeho zápisu.

Nabídka tvorby www

Tvoříme i samostatně weby. Ceny zde...